UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuwe maatregelen voor een aantal zorgprofielen in de Wlz

Een aantal zorgprofielen in de Wet langdurige zorg bleken niet goed aan te sluiten op de huidige wet- en regelgeving. Het ministerie van VWS heeft hier maatregelen op genomen. Het gaat om de profielen LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) en SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). Geen pgb meer mogelijk Voor budgethouders is het belangrijk om te weten dat voor de zorgprofielen LVG 1 en LVG 2 geen pgb meer mogelijk is. Op dit moment wordt soms wel een pgb aangevraagd...


  » Volledige artikel

meer nieuws