UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Overheveling hulpmiddelen naar Wlz

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. 1. Wat gaat er veranderen? De hulpmiddelenzorg voor mensen in een Wlz-instelling wordt eenvoudiger. 2. Wanneer gaat de verandering in? Op 1 januari 2020. 3. Om welke hulpmiddelen gaat het? Hulpmiddelen voor mobiliteit (bv rolstoel, scootmobiel); Hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik (bv...


  » Volledige artikel

meer nieuws