UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Bestuurders thuiszorgbedrijf PrivaZorg verdienden aan zorggeld'

Ex-bestuurders van thuiszorginstelling PrivaZorg hebben ongeveer twintig jaar via ingewikkelde constructies miljoenen euro’s ontvangen. Belastingdienst, ministerie van VWS, NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu IGJ, wisten ervan, maar grepen niet in. Pas in april dit jaar stelde de IGJ de instelling onder verscherpt toezicht.


  » Volledige artikel

meer nieuws