UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

MedMij-label voor Curavista

Curavista is de zesde PGO-leverancier die het MedMij-label ontvangt. Dat betekent dat de Gezondheidsmeter PGO van Curavista voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.


  » Volledige artikel

meer nieuws