UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuws

 • Geen oversterfte meer

  Sterfte in alle leeftijdsgroepen gedaald

 • Iets lagere voorlopige cijfers deelname Rijksvaccinatieprogramma

  In juni verschijnt het jaarlijkse rapport met de uiteindelijke cijfers over de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma

 • Medicatie afstemmen op DNA zorgt voor minder bijwerkingen

  De one-size-fits-all-strategie voor het voorschrijven van medicatie is achterhaald

 • Week 5: Vertrouwen in de zorg, donororganen, corona & vet tegen allergieën

  Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer het vertrouwen in de zorg, donororganen, corona, vet tegen allergieën, oversterfte in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van deze week.

 • Griepepidemie is nu officieel voorbij

  Het aantal mensen met griepachtige klachten dat naar de huisarts ging in de week van 23 tot en met 29 januari lag onder de epidemische grens van 58 per 100.000. Dit betekent dat de griepepidemie nu officieel voorbij is. Dat meldt VOS/ABB. 

 • Waarom COVID-19 een pandemie veroorzaakte (en andere coronavirussen niet)

  Epitheelcellen spelen een cruciale rol in de longen. Promovendus Ying Wang deed onderzoek naar de effecten van virussen, zoals COVID-19, en sigarettenrook op deze epitheelcellen. "We hopen in de toekomst het risico op pandemieën te verkleinen." Dat meldt het LUMC. 

 • Wederom waarschuwing voor illegale afslankpil Iomax

  In 2021 en 2022 ontving Bijwerkingencentrum Lareb een melding van een subarachnoïdale bloeding na gebruik van Iomax

 • Zwangerschap buiten het lichaam: utopie of realiteit?

  Al in 1924 werd door de Britse bioloog J.B.S. Haldane het idee geopperd om de gehele zwangerschap, van conceptie tot aan de geboorte, buiten het lichaam te laten verlopen. Hij noemde dit ectogenese. Willen we deze weg ingaan? Of zien we een persoon op deze manier gevormd als een kunstmatige mens zoals de Homunculus uit Goethe’s Faust? Ectogenese is nog niet mogelijk, maar het eerste en laatste gedeelte van de ontwikkeling kan al buiten de baarmoeder plaatsvinden. Dat meldt het LUMC. 

 • Vaccinatieopkomst COVID-19 hangt samen met kenmerken van een wijk

  De vaccinatieopkomst bij vaccinaties tegen COVID-19 was lager in wijken met in verhouding veel bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond en bewoners die vaker stemden op rechts-christelijke en rechts-conservatieve politieke partijen. Aan de andere kant was de vaccinatieopkomst hoger in wijken met meer mensen met een hogere sociaaleconomische status en een hogere HPV-vaccinatiegraad. In deze wijken stemden mensen vaker op rechts-liberale, progressief liberale en christelijke middenpartijen. Dat meldt het RIVM. 

 • Groep ouders minder gaan werken door gebrek aan plekken kinderopvang

  Zeker 20 procent van de ouders met een baan is minder uren gaan maken omdat hun kind op de wachtlijst voor de kinderopvang staat voor een voorkeursdag. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet I & O Research hier onderzoek naar doen. Die concludeert dat de wachtlijsten nog steeds een probleem, ouders op andere tijden werken dan ze willen en nog eens 20 procent geen kinderopvang inschakelt vanwege de hoge tarieven. Dit meldt NOS. 

meer nieuws