UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Vooral voor kwetsbare groepen zijn de corona-effecten ingrijpend

Dat zegt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  in een speciale uitgave van de Volksgezondheid Toekomstverkenning  » Volledige artikel

meer nieuws