UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuw model voor bekostiging verpleeghuizen verder uitgewerkt

Men wil met de integrale vergelijking aansluiten bij bredere ontwikkelingen in de ouderenzorg  » Volledige artikel

meer nieuws