UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Subsidie voor herkenbaar team in wijkverpleging blijft deels onbenut

De herkenbare teams in de wijkverpleging blijven vooral een abstract beleidsconcept. De subsidie die is bedoeld voor de ontwikkeling van herkenbare wijkteams, blijft deels onbenut.


  » Volledige artikel

meer nieuws