UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Huisarts berispt voor gebrekkige zorg voor patiënt in psychische nood

De vader en broer van een patiënt die zijn leven heeft beëindigd, vinden dat zijn huisarts hun zoon en broer onvoldoende heeft behandeld en begeleid. Daarom dienden zij een klacht tegen de huisarts in bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Ook klaagden zij over de manier waarop de huisarts is omgegaan met de patiënt, zijn ouders en hun signalen en hulpvragen. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt de huisarts daarom een berisping op. Dit meldt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. 


  » Volledige artikel

meer nieuws