UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Voorrang aan beroepsgroepen zorgt voor afname kansen chronisch zieken en gehandicapten

Het staat daarmee op gespannen voet met het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte  » Volledige artikel

meer nieuws