UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Mensen met LVB verdienen meer kansen op arbeidsmarkt'

Lector Weerbaarheid Piet Geert Nicolay aan NHL Stenden Hogeschool vindt het jammer en onnodig dat er nog veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn die geen werk hebben, terwijl de arbeidsmarkt zo hard extra werknemers nodig heeft. Uit onderzoek van Nicolay blijkt dat er juist onder deze groep werklozen veel arbeidspotentie is. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 


  » Volledige artikel

meer nieuws