UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Aantal professionals GGZ-beroepen gestegen, vraag is nog altijd groot en blijft groeien

GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ en verslavingsartsen vinden snel na het afronden van de opleiding een baan. Vaak worden ze al tijdens de opleiding benaderd door werkgevers. De keerzijde is een grote krapte op de arbeidsmarkt, vooral voor de GZ-psycholoog. De GG-professionals geven zelf aan dat er landelijk veel te weinig collega’s zijn. Door een verhoogde uitstroom zal het capaciteitsprobleem de komende tijd verder toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan, meldt Nivel op haar website.


  » Volledige artikel

meer nieuws