UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Werkagenda Langdurige zorg opgesteld door CIZ, ZiN, NZa en CAK

Het is steeds lastiger om ouderen, mensen met een beperking en mensen die langdurig psychische zorg nodig hebben, van passende zorg te voorzien. Het CIZ, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het CAK zien dat de langdurige zorg onder druk staat en hebben de Werkagenda Langdurige zorg opgesteld met stappen die nodig zijn om deze zorg in de toekomst beschikbaar te houden. En deze stappen gaan verder dan alleen preventie, zelfredzaamheid of langer thuis en digitaal als het kan. Dit meldt de NZa.


  » Volledige artikel

meer nieuws