UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Kwalitatieve, duurzame zorg door Mensgericht besturen

Kwalitatieve, duurzame zorg door Mensgericht besturenEen mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrichten van besturing. Binnen de huidige transformatie en continu veranderende arbeidsmarkt in de zorg werpen steeds meer organisaties een blik over de muren naar (regionale) samenwerking en vernieuwende arbeidsrelaties. Dit vraagt om beweging, keuzes en continue aanpassingen, waarbij de focus ligt op Human Capital Value.De opdracht van uit het bestuur is om richting te geven. De bouwstenen zijn er, de thema’s bekend (inzetbaarheid, talent management, strategisch arbeidsmarktbeleid, agile pro-organiseren, vakmanschap en kwalificatie, technologie,….). Echter, transities en vele onzekerheden t.a.v. financiën en contracten vraagt om wendbare, aantrekkelijke arbeidsorganisaties en het flexibiliseren van het personeelsbestand. Hoe nemen we stelling en positie in? Wat vraagt dat op bestuursniveau, welk gedrag en welke overtuiging is nodig om de gewenste beweging te creëren?Deze exclusieve Summit op woensdag 14 maart 2018 zal bijdragen aan constructieve gesprekken over visie, strategische keuzes, samenwerking en concrete richting geven aan agile pro-organiseren.
Exclusief middag- en avond programma incl. diner (buffet) tijdens de Strategy Summit ‘HR transformatie Zorg’, woensdag 14 maart 2018. Voor & door bestuurders, toezichthouders, directeuren (HR) werkzaam in de zorg & welzijn.

meer nieuws