UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Patiënt/cliënt en medewerker centraal… een logisch verhaal

Patiënt/cliënt en medewerker centraal… een logisch verhaal

Woensdag 14 maart 2018

13.00 - 21.30 uur

deRotterdamseZorg - Science TowerDe Exclusieve Strategy Summit op woensdag 14 maart 2018 draagt bij aan constructieve gesprekken over visie, strategische keuzes, samenwerking en concrete richting geven aan agile pro-organiseren. Een mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrichten van besturing. Echter, hoe nemen we stelling en positie in? Wat vraagt dat op bestuursniveau, welk gedrag en welke overtuiging is nodig om de gewenste beweging te creëren?Moderator Ruurd Baane leidt u door deze problematiek. Daarbij staan de volgende thema’s centraal:Optimale match tussen werk en gekwalificeerde mensen

– Toegang creëren tot de juiste en voldoende zorg-professionals, in het licht van onze ambities en uitdagingen

– Voorkomen dat patiënten de dupe worden van lokale tekorten aan artsen en verplegers

– Anticyclisch opleiden om te anticiperen op tekorten en overschotten

– Slimme oplossingen voor medewerkers die niet meer passen bij de opgaven en het werk van morgenHeldere sturing, persoonlijk leiderschap, gewenste cultuur en effectief gedrag

– Op een duurzame manier meer rendement / productiviteit uit ons talent halen

– Stimuleren van een continue dialoog over effectief gedrag, ontwikkeling en prestaties

– Creëren van onbaatzuchtig samenspel van mensen over afdelingen en tussen zorgorganisaties heenAantrekkelijke en stimulerende voorwaarden en faciliteiten

– Voorkomen dat aanvankelijk enthousiaste medewerkers gedesillusioneerd onze organisatie (en de zorg) verlaten

– Faciliteren van (nieuwe) mensen om een verbinding aan te gaan die past bij persoonlijke wensen, kwaliteiten, ambities of levensfase

– Prikkelen en ondersteunen van mensen om langdurig gezond en sterk aan het werk te zijnSlagvaardige en wendbare organisatie

– Creëren van een manier van organiseren die ons in staat stelt om flexibel te werken en snel in te spelen op veranderingen

– Bovenregionaal en boven sectoraal zoeken naar de juiste samenwerkingsverbanden

– Meer redeneren vanuit patiënt-paden in plaats van de dominantie van afdelingen en vakgroepen

– De toegevoegde waarde van onze rol in de zorgketen meer centraal in plaats van strijden voor lijfsbehoud van instellingen in de huidige vorm

Moderator Ruurd Baane (Bright & Company) neemt u op 14 maart mee door de problematiek van kwalitatieve, duurzame mensgerichte zorg.Ruurd Baane is eigenaar van Bright & Company | HR Strategy en Docent Strategische HRM vaardigheden aan de Universiteit Utrecht.Dé Strategy Summit voor en door toezichthouders, bestuurders, directeuren en topmanagement HR over de belangrijkste leidende principe over Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Georganiseerd op 14 maart bij DeRotterdamseZorg.meer nieuws